GİZLİLİK POLİTİKASI - TÜRKİYE'DE YAŞAYANLAR İÇİN EK AÇIKLAMALAR

Yürürlük Tarihi:  21.02.2024

Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan bir veri sahibi iseniz aşağıdaki bölüm sizin için geçerlidir.

1) Veri Toplama ve İşleme

Kişisel verileriniz özellikle Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK No. 6698) uygun olarak işlenecektir.

Topladığımız kişisel veri kategorileri ve bu verilerin kaynakları, global Gizlilik Politikası'nın 'TOPLADIĞIMIZ VERİLER' bölümünde açıklanmaktadır: #ffffff;" href="https://oguzhandemir.net/mdrender/privacypolicy/" target="_self">gizlilik politikası.

Kişisel verilerinizi toplama amaçlarımız, küresel gizlilik politikasının 'VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLUYORUZ' bölümünde açıklanmıştır.

Yukarıdakilere ek olarak, kişisel verileriniz otomatik olarak toplanacak ve aşağıdaki yasal gerekçelere dayanarak Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak işlenecektir:

 • Madde 5/2 (f)
 • Madde 5/2 (c)
 • Madde 5/1

2) Haklarınız

Kişisel bilgilerinizde tuttuğumuz verilerinizle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden hizmet alan bir veri sahibi olarak, KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen aşağıdaki yasal haklara sahipsiniz. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde, veri sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenin,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin belirlenen amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını bilme,
 • Varsa eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini talep edin,
 • KVKK'nın 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin, (e) ve (f) kapsamında yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla işlenen verilerin kişinin zararına olacak şekilde analiz edilmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Türk veri koruma yönetmeliklerine uyumluluk için lütfen support@snakeonline.io

Scroll to Top