KORE'DE YAŞAYANLAR İÇİN

Yürürlük Tarihi:  21.02.2024

1) Kişisel bilgilerin imhası

Kişisel bilgiler gereksiz hale geldiğinde, örneğin saklama süresi dolduğunda veya işleme amacına ulaşıldığında, kişisel bilgileri gecikmeden imha ederiz.

Veri sahibi tarafından kabul edilen kişisel veri saklama süresinin sona ermesine veya işleme amacına ulaşılmasına rağmen, kişisel verilerin diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saklanmaya devam edilmesi gerekiyorsa, kişisel veriler işleme amacını sınırlandıracak şekilde ayrıştırılacaktır. .

Kanun ve ilgili yasalara göre belirli bir süre saklanması gereken kişisel bilgiler aşağıdaki gibidir.

İlgili YasToplanan bilgilerDepolama süresi
İletişimin Gizliliğini Koruma YasasıHizmetin kullanımına ilişkin bilgiler (web sitesi ziyaret kayıtları)3 ay
 Tüketici şikayetleri veya anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin kayıtlar3 yıl
Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun vb.Sözleşme kayıtları veya abonelik iptalleri vb.5 yıl
 Ödeme ve mal tedariki vb. kayıtları5 yıl

Kişisel bilgilerin imhasına ilişkin usul ve yöntemler aşağıdaki gibidir.

  • İmha Prosedürü: İmha edilmesi için bir neden olan kişisel bilgileri seçer ve kişisel bilgi koruma yöneticimizin onayı ile imha ederiz.
  • İmha yöntemi: Kayıtların çoğaltılamayacağı şekilde elektronik dosya şeklinde saklanan kişisel bilgileri ve diğer kayıtları, basılı materyalleri, yazı veya kayıt cihazlarını parçalayarak veya yakarak imha ediyoruz.

2) Kişisel veri işleme yetkisi

Hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel bilgilerinizi aşağıdaki şekilde emanet ediyoruz.

Atanmış kişi (kayyum)Konsinye İş Detayları
Amazon Web Services, Inc.Müşteri bilgilerinin bulut üzerinden depolanması
Google CloudMüşteri bilgilerinin bulut üzerinden depolanması

3) Kişisel bilgilerin uluslararası transferi

Kişisel bilgileriniz aşağıdaki şekilde yurt dışına aktarılacaktır:

  • Kişisel bilgilerin aktarıldığı kişi: Amazon Web Services, Inc. aws-korea-privacy@amazon.com, Google Cloud Platform googlekrsupport@google.com
  • Aktarılan kişisel bilgi öğeleri: Bu politikada açıklanan tüm toplanan öğeler
  • Kaynak ülke: ABD
  • Transfer tarihi/yöntemi: Ağ üzerinden her zaman
  • Devralanın kişisel bilgilerinin kullanım amacı: Müşteri bilgilerinin bulutta saklanması
  • Aktarımın alıcısına ait kişisel bilgilerin saklanma ve kullanım süresi: Bu politikada belirtilen saklama süresi içinde bizimle olan sözleşmenin sonuna kadar

4) Kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin rızanın geri çekilmesi

Kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman 'abonelikten çıkma' yoluyla geri çekebilirsiniz. Üyeliğinizi iptal etmek isterseniz, lütfen uygulama içinden hesap iptali talebinde bulunun.

Scroll to Top